Нова социјална услуга за особе са инвалидитетом у граду Ужицу
08/04/2021

Нова социјална услуга за особе са инвалидитетом у граду Ужицу

Нова иновативна услуга „ Инклузивни саветодавно-едукативни и социо-терапијски центар за подршку деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом и њиховим породицама у граду Ужицу“ је од 1. априла 2021. године наставила је са реализацијом у простору који је адекватно опремљен и функционалан, а налази се у насељу Турица у улици Душана Поповића број 66. Предвиђени простор обухвата две засебне стамбене јединице и обе ће се користити за различите програме у оквиру услуге. Простор се налази у приземљу стамбене зграде и приступачан је. У овом простору предвиђено је да се реализују програм „Школа животних вештина и усвајање здравих стилова живота“ и Терапеутски програм. Обе јединице су адекватно опремљене и располажу са свим потребним реквизитима и материјалом за активности.