Народна библиотека Ужице неће радити месец дана
12/02/2021

Народна библиотека Ужице неће радити месец дана

Народна библиотека Ужице обавештава кориснике да су у току припреме за редовну ревизију библиотечког фонда. Редовна ревизија библиотечке грађе и извора обавља се континуирано најмање једном у десет година без обзира на врсту библиотеке и величину фонда.

Ревизијом се утврђује стварно, бројчано и физичко стање инвентарисане библиотечко-информационе грађе и извора која је власништво библиотеке, правна заштита и актуелност библиотечких фондова.

Након извршене детаљне провере целокупног фонда у Библиотеци, а то је преко 170.000 публикација, биће утврђено прецизно стање фонда. Сачиниће се листе предлога за расход.

Записник и извештај о ревизији разматраће Управни одбор Библиотеке, који ће након тога формирати одлуку о отпису библиотечке грађе. Ревизија књига је обиман и веома одговоран посао, који изискује велику прецизност, како би добијене информације биле тачне. Усклађеност података је врло важна како за библиотекаре, тако и за саме кориснике.

За време трајања ревизије Библиотека неће радити са корисницима од 1. марта до 1. априла. Моле се чланови да публикације које су им потребне позајме до 27. фебруара, јер у марту то неће бити могуће. Из Библиотеке апелују да све књиге које су позајмљене дуже од месец дана буду враћене. Уколико сте на својој полици пронашли књигу са печатом или налепницом Библиотеке, а нисте ни знали да је код Вас, донесите је без устручавања у Библиотеку. Неће бити никаквих казнених мера. Важно је да сви корисници врате позајмљене књиге пре почетка ревизије, како би било установљено право стање фонда.