Надлежне службе спремно дочекале први снег
29/12/2020

Надлежне службе спремно дочекале први снег

Приоритет код зимског одржавања у Ужицу су јавне и здравствене установе, као и линије градског и приградског превоза путника, истиче Никола Максимовић, директор ЈП „Ужице развој“ у чијој надлежности је реализација, контрола и координација свих јавних предузећа ангажованих на зимском одржавању града.

“Зимско оржавање званично је почело 1. новембра и трајаће до 15. марта. Чишћење се као и до сада врши по приоритетима. Код прве групе приоритета обавеза је да улице и путеви буду очишћени у року од 24 часа од престанка падавина. Код друге и треће групе приоритета тај рок је 48 сати.”

“У договору са градским руководством у програм овогодишњег одржавања путева и улица у Ужицу уврштено је још неколико путних праваца. Реч је о још једном путном правцу у Луновом селу који води ка Пожеги, затим у Качеру због потребе привредних предузећа која функционишу на том подручју. Додата је и Јеловогорска улица, па ће све улице бити чишћене по утврђеном плану који подразумева први, други и трећи приоритет одржавања.

Осим наведених биће чишћени и путеви према школама, вртићима и другим јавним установама. Ове године посебан акценат биће прилази ка Дому здравља, Дечјем и АТД диспанзеру, апотекама, Ковид болници у кругу касарне и Здравственом центру.”

Максимовић истиче да је дефинисана организација одржавања и чишћења, механизација је спремна, а набављене су и потребне количине соли, калцијум хлорида и ризле за посипање. За потребе сеоских месних заједница већ је испоручено 15 раоника и предвиђене количине горива према потребама из претходних година.

Реализован је и тендер за подизвођача уколико дође до обилнијих снежних падавина, каже Максимовић и додаје да је договорено да комунална полиција више контролише возила која су паркирана на територији града. То се пре свега односи на улице које служба за одржавање ЈКП “Нискоградња” користи током зимског периода, како би биле проходне.

Он тврди да је постигнут и договор са ЈКП „Биоктош“ када је у питању пражњење канти са смећем током зиме.

“Истовремено радници овог предузећа по први пут ове године, грађанима који ложе испоручују кесе за одлагање хладног пепела. Све ово су важне комуналне услуге за наше суграђане, па са друге стране очекујемо од њих да свесније паркирају аутомобиле, одлажу отпад и искључиво хладан пепео сипају у џакове намењене за то.”

Говорећи о чишћењу тротоара и других јавних површина Максимовић наводи да програм обухвата две групе приоритета са преко 40 локација.

“У програму се налази чишћење и посипање степеништа у близини школа. Овај део посла поверен је ЈКП „Биоктош“. Уколико временски услови буду изискивали у послове одржавања биће укључена и сва остала јавно- комунална предузећа која поседују неопходну механизацију што се посебно односи на тракторе.”

Комплетну реализацију, контролисање и координацију свих јавних предузећа када је у питању план и програм зимског одржавања у надлежности је ЈП „Ужице развој“ у коме су одређена лица која су 24 сата у приправности. Они ће примати позиве и реаговати у најделикатнијим ситуацијама.

У складу са захтевима суграђана ове године водиће се рачуна по питању количине ризле на градским улицама и она ће се налазити у улицама у којима је то неопходно. Посипаће се контролисано, али по речима директора ЈП „Ужице развој“ безбедност грађана је на првом месту. Ризла која буде просута на улицама биће уклоњена приликом првог пролећног чишћења.

Извор:uzickarepublikapres.rs/Град Ужице