Отклањање кварa на водоводном прикључку у улици Краља Петра I (за зграду Кула)
14/02/2018

Отклањање кварa на водоводном прикључку у улици Краља Петра I (за зграду Кула)

ЈКП Водовод