Konačna lista korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha
19/07/2022

Konačna lista korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha

Na osnovu pravilnika o sufinansiranju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica (Službeni list grada Užica broj 13/22) i Javnog poziva za sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica II Broj 352-81/22 od 19.04. 2022. godine Gradonačelnica Grada Užica dana 18.07.2022. godine donosi

ODLUKU O KONAČNOJ LISTI KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA NA TERITORIJI GRADA UŽICA

 

Za meru 1. Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sufinansiraće se nabavka i ugradnja četiri toplotne pumpe, po utvrđenoj listi korisnika sredstava koja je sastavni deo ove Odluke.

Za meru 2. Nabavka i ugradnja kotlova ili etažnih peći i peći i šporeta na drvni pelet sufinansiraće se nabavka i ugradnja dvedeset četiri kotla na pelet, po utvrđenoj listi korisnika sredstava koja je sastavni deo ove Odluke.

Za meru 3. Nabavka i ugradnja kotlova na prirodni gas sufinansiraće se nabavka i ugradnja dve stotine četiri kotla na gas u porodičnim kućama i dvadeset jedan kotao na gas u stanovima u stambenim zgradama, po utvrđenoj listi korisnika sredstava koja je sastavni deo ove Odluke.

Odluka o konačnoj listi korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha

Konačna lista korisnika za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi

Konačna lista korisnika za nabavku i ugradnju kotlova ili etažnih peći i peći i šporeta na pelet 

Konačna lista korisnika za nabavku i ugradnju kotlova na prirodni gas (kuće)

Konačna lista korisnika za nabavku i ugradnju kotlova na prirodni gas (zgrade)