Коначна листа корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха
19/07/2022

Коначна листа корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха

На основу правилника о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица (Службени лист града Ужица број 13/22) и Јавног позива за спровођење мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица II Број 352-81/22 од 19.04. 2022. године Градоначелница Града Ужица дана 18.07.2022. године доноси

ОДЛУКУ О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

За меру 1. Набавка и уградња топлотних пумпи суфинансираће се набавка и уградња четири топлотне пумпе, по утврђеној листи корисника средстава која је саставни део ове Одлуке.

За меру 2. Набавка и уградња котлова или етажних пећи и пећи и шпорета на дрвни пелет суфинансираће се набавка и уградња дведесет четири котла на пелет, по утврђеној листи корисника средстава која је саставни део ове Одлуке.

За меру 3. Набавка и уградња котлова на природни гас суфинансираће се набавка и уградња две стотине четири котла на гас у породичним кућама и двадесет један котао на гас у становима у стамбеним зградама, по утврђеној листи корисника средстава која је саставни део ове Одлуке.

Одлука о коначној листи корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха

Коначна листа корисника за набавку и уградњу топлотних пумпи

Коначна листа корисника за набавку и уградњу котлова или етажних пећи и пећи и шпорета на пелет 

Коначна листа корисника за набавку и уградњу котлова на природни гас (куће)

Коначна листа корисника за набавку и уградњу котлова на природни гас (зграде)