Како до квалитетног бизнис плана

Како до квалитетног бизнис плана

Зашто ми је потребан бизнис план ?

Због прилично нестабилног пословног окружења у данашњем пословању, планирање постаје нужна и неопходна активност предузећа. Да би предузеће функционисало у таквом окружењу, често се мора прилагођавати таквим условима пословања. А да би се прилагодило, потребно је да ефикасно планира и управља својим пословним активностима. Циљеви таквог планирања су најчешће :

• Остваривање стабилног пословања
• Добијања кредита и позајмица од пословних банака
• Инвестирање из сопствених средстава предузећа
• Избегавања утицаја промена окружења на нормално функционисање
• Опстанак и флексибилност на савременом тржишту

Како да направим бизнис план ?

Бизнис план омогућава да се прецизно дефинишу стварне могућности у функционисању Вашег бизниса. Израда бизнис плана може бити изазов због своје сложености и обимности, али и због сарадње са компетентним људима из Вашег предузећа и зато је потребна заједничка посвећеност и координирани тимски рад.

Смернице за израду бизнис плана можете погледати ОВДЕ