Кабасти отпад
24/08/2021

Кабасти отпад

РЈ “Градска Чистоћа” по плану и програму врши услуге одвожења кабастог отпада по МЗ. Данас, 24.08. кабасти отпад се одвози из МЗ Теразије. Грађани се моле да пре одлагања кабастог отпада поред контејнера позову Call Centar на бројеве телефона: 031/525-427 и 0800/031-030.