Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години
14/03/2018

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години

                ЈАВНИ ПОЗИВ

                         за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години

 

Град Ужице расписује jавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у  2018. години,  за 5 (пет) парова, у износу од  150.000,00 динара нето, по пару.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа имају сви заинтересовани парови са  пребивалиштем на територији града Ужица, најмање две године непрекидно пре датума објављивања јавног позива.

Средства на име суфинансирања трошкова вантелесне оплодње могу се доделити истом пару само једном.

Изузетно, средства се могу доделити пару који је већ користио финансијску подршку града за поступак  вантелесне оплодње, уколико се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње није пријавио број парова предвиђен позивом.

У случају да се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње, није пријавио број парова предвиђен позивом, Комисија може предложити да се средства за суфинасирање  трошкова вантелесне оплодње, одобре пару  после рођења првог детета, уколико је за рођење наредног детета потребна биомедицински потпомогнута оплодња.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе (број 12)

Уз пријаву је потребно доставити:
1)   Мишљење специјалисте гинекологије и акушерства о  потреби и сврсисходности поступка вантелесне оплодње;*
2)  За запослене потврде о просечном приходу за оба супружника за месец фебруар 2018. године/ за незапослене уверење да се налазе на евиденцији незапослених лица;
3)  Копије личних карата за оба супружника.

* Потребно је да се заинтересовани парови за мишљење обрате др Бошку Ристановићу, Општа болница Ужице, стручном члану  Комисије за реализацију програма  суфинансирања трошкова вантелесне оплодње.

Додела средстава вршиће се на основу година старости партнерке и висине прихода подносилаца пријаве.

РОК ЗА ПРИЈАВУ

Пријаве се подносе закључно са 16.04.2018. године, а преко писарнице градске управе.

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

  • Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 031/513-731, 031/590-154;
  • Контакт особа : Љиљана Јовановић;