Јавни позив за достављање пријава за обављање послова текућег одржавања и очувању локалитета "Доња Стапарска бања"
03/02/2020

Јавни позив за достављање пријава за обављање послова текућег одржавања и очувању локалитета “Доња Стапарска бања”

ГРАД УЖИЦЕ

 расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ОЧУВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ”ДОЊА СТАПАРСКА БАЊА”

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавним позивом уређују се услови за доделу послова текућег одржавања и очувања локалитета ”Доња Стапарска бања” у 2020. години.

ОПШТИ УСЛОВИ

Право за учешће у јавном позиву имају удружења и организације цивилног друштва са територије града Ужица:

  • чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области очувања и унапређења природних ресурса као и старања и заштите природних вредности,
  • поседују искустава и капацитете у обављању ових послова старања и одржавања заштићених локалитета.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  • Правилно попуњен пријавни формулар,
  • Копија oснивачког акта (статут),
  • Потврда да рачун подносиоца предлога пројекта није у блокади.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу послова утврђује Комисија за оцену и избор пристиглих пријава на основу приложене документације.

ФИНАНСИРАЊЕ

Средства за реализацију ових послова обезбеђена су у Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ужица. Максималан износ средстава на годишњем нивоу је 330.000 динара.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

  • Пријаве се подносе у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници града Ужица,
  • Пријавни образац можете преузети ОВДЕ,
  • Пријаве се подносе у три примерка, преко писарнице Града Ужица (канцеларија бр.12)      или поштом на адресу Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.