Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу за потребе реализације пројекта "Јавна својина за развој јавног сектора"
18/01/2019

Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу за потребе реализације пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора”

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Датум: 18.01.2019. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање лица по уговору о делу

 

Град Ужице – Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“ или „Public Property for the Public Development“.

Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ Ужице, а финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 5, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Уговором закљученим између Министарства финансија, Владe Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Града Ужица, број 48-00-00032/2016-28-17 потписаног 21.12.2018. године, реализација пројекта почиње 22. децембра 2018. године и траје 18 месеци, односно до 21. јуна 2020. године.

За реализацију пројекта ангажују се лица за следеће позиције:

 1. Локални експерт за јавну имовину,
 2. Менаџер за промоцију и
 3. Менаџер за набавке.

Наведене позиције подразумевају следеће послове:

1. ЛОКАЛНИ ЕКСПЕРТ ЗА ЈАВНУ ИМОВИНУ – анализа процеса управљања имовином у Граду Ужицу и Општини Бајина Башта и координација задатака везаних за успостављање новог одељења за управљање имовином у Граду Ужицу и радног тима у Бајиној Башти; комуникација са јавним службама како би се припремиле све потребне одлуке за формирање новог одељења у Граду Ужицу и радног тима у Општини Бајина Башта; организовање тренинга за запослене у јавном сектору и пружање информација за извештавање као и реализација осталих послова према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализације пројекта.

Период ангажoвања Локалног експерта за јавну имовину је од 01. фебруара 2019. године до 21. јуна 2020. године. Проценат ангажовања је 50% од пуног радног времена у наведеном периоду.

2. МЕНАЏЕР ЗА ПРОМОЦИЈУ – реализује промотивне активности на пројекту; креира и врши надзор над имплементацијом заједничког Плана комуникације пројекта; предузима све мере за успешну организацију почетне и завршне конференције пројекта; координира израду визуелног идентитета пројекта; комуницира активности и резултате пројекта са медијима; архивира документацију која се односи на видљивост пројекта; координира припрему промотивног материјала; организује снимања ТВ спотова везаних за пројекат; припрема саопштења за медије; осигурава видљивост донатора у складу са захтевима донатора и реализује остале послове према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализације пројекта.

Период ангажoвања Менаџера за промоцију је од 01. фебруара 2019. године до 21. јуна 2020. године. Проценат ангажовања је 25% од пуног радног времена у наведеном периоду.

3.МЕНАЏЕР ЗА НАБАВКЕ – припрема тендерску документацију; води процесе набавке свих услуга и опреме на пројекту у складу са тендерским процедурама које ће одредити Донатор и реализује остале послове према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализације пројекта.

Период ангажовања Менаџера за набавке је од 01. фебруара 2019. године до 21. јуна 2020. године. Проценат ангажовања је 60% од пуног радног времена у наведеном периоду.

Ангажована лица биће одоговорна менаџеру пројекта из Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА

Сва лица заинтересована да се пријаве морају поседовати следеће квалификације и искуство:

Квалификације и вештине

 • ВСС или 3 године релевантног професионалног искуства
 • добре комуникационе вештине
 • познавање рада на рачунару
 • одлично знање енглеског језика

Посебно професинално искуство

 • најмање једна година одговарајућег искуства или искуство у најмање једном пројекту који је финансиран из ЕУ или других домаћих или страних донаторских фондова
 • познавање законске регулативе која регулише област управљања јавном имовином на подручју територије Републике Србије и ЕУ
 • познавање Практичног водича за уговорне поступке за екстерне активности ЕК (ПРАГ) у контексту финансијског управљања и администарције ЕУ пројеката и спровођења набавки по ЕУ процедурама
 • познавање процедура, комуникације и организације промотивних активности у складу са Приручником за комуникацију и видљивост за за екстерне активности ЕУ

Пријаве се поднесе лично на адресу: Градски развојни центар, улица Петра Ћеловића бб, Ужице у року од осам дана од објављивања на интернет страни Града Ужица (https://uzice.rs). Благовременим ће се сматрати пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно, до 28. јануара 2019. године у 12:00 часова.

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма. На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.