Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу
04/09/2019

Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Датум: 04.09.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање лица по уговору о делу

 

Град Ужице – Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“ или „Public Property for the Public Development“.

Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ Ужице, а финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 5, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Уговором закљученим између Министарства финансија, Владe Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Града Ужица, број 48-00-00032/2016-28-17 потписаног 21.12.2018. године, реализација пројекта почиње 22. децембра 2018. године и траје 18 месеци, односно до 21. јуна 2020. године.

За реализацију пројекта ангажују се лица за следећу позицију:

  1. Локални експерт за јавну имовину

Наведена позиција подразумеваја следеће послове:

  1. ЛОКАЛНИ ЕКСПЕРТ ЗА ЈАВНУ ИМОВИНУ – анализа процеса управљања имовином у Граду Ужицу и Општини Бајина Башта и координација задатака везаних за успостављање новог одељења за управљање имовином у Граду Ужицу и радног тима у Бајиној Башти; комуникација са јавним службама како би се припремиле све потребне одлуке за формирање новог одељења у Граду Ужицу и радног тима у Општини Бајина Башта; организовање тренинга за запослене у јавном сектору и пружање информација за извештавање као и реализација осталих послова према указаној потреби у циљу успешне и благовремене реализације пројекта.

Период ангажoвања Локалног експерта за јавну имовину је од дана закључења уговора о ангажовању на предлог Комисије, до 21. јуна 2020. године. Проценат ангажовања је 50% од пуног радног времена у наведеном периоду.

Ангажовано лице биће одоговорно менаџеру пројекта из Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА

Сва лица заинтересована да се пријаве морају поседовати следеће квалификације и искуство:

Квалификације и вештине

  • ВСС или 3 године релевантног професионалног искуства
  • добре комуникационе вештине
  • познавање рада на рачунару
  • одлично знање енглеског језика

 Посебно професинално искуство

  • најмање једна година одговарајућег искуства или искуство у најмање једном пројекту који је финансиран из ЕУ или других домаћих или страних донаторских фондова
  • познавање законске регулативе која регулише област управљања јавном имовином на подручју територије Републике Србије и ЕУ

Пријаве се поднесе лично на адресу: Градски развојни центар, улица Петра Ћеловића бб, Ужице у року од осам дана од објављивања на интернет страни Града Ужица (www.uzice.rs). Благовременим ће се сматрати пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно, до 16. септембра 2019. године у 12:00 часова.

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма. На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.