Јавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва из области заштите животне средине
28/09/2017

Јавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва из области заштите животне средине

Град Ужице у складу са Програмом заштите и унапређења животне средине за 2017.годину расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

I ТЕМА КОНКУРСА

 • Проблем загађења ваздуха у Граду Ужицу – индивидуални допринос појединца

II  ЦИЉ КОНКУРСА

 • Унапређење квалитета ваздуха кроз јачање свести јавности о утицају појединца на квалитет ваздуха

III УСЛОВИ

 • Право на конкурс имају

Удружења и организације цивилног друштва са територије града Ужица:

 • чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области заштите животне средине;
 • имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта ( људске ресурсе, приступ опреми и др.).

IV ФИНАНСИРАЊЕ

 • У Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ужице планирана су средства за реализацију пројеката из области заштите и унапређења животне средине у укупном износу од 300.000,00 динара (максимални износ по пројекту није ограничен, али не сме бити већи од 300.000 динара).

V ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 • Пројекат се мора реализовати до 01.12. 2017. године

VI ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 • Правилно попуњен пријавни формулар;
 • Правилно попуњени образац буџета и наративног буџета;
 • Правилно попуњена матрица логичког оквира;
 • Копија oснивачког акта (статут);
 • Потврда да рачун подносиоца предлога пројекта није у блокади;
 • Завршни рачун за претходну годину.

VII РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

 • Конкурсна документација се подноси у року од 10 дана од дана објављивња Конкурса у листу ”Вести” (29.09.2017.године);
 • Документа потребна за пријаву на Конкурс можете преузети  ОВДЕ;
 • Пријаве се подносе у три примерка, преко писарнице Града Ужица (канцеларија бр.12)  или поштом на адресу Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице;
 • На коверти мора бити назнака ”Пројекат из области заштите и унапређења животне средине”;
 • Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

VIII РОК И НАЧИНИ ИЗВЕШТАВАЊА

 • Наративни и финансијски извештај о реализацији пројектних активности, као и сву релевантну документацију коју Комисија буде захтевала, апликант је дужан да достави у року од 10 дана након завршетка реализације пројекта.

IX ИЗБОР ПРОЈЕКТА

 • Одлуку о избору пројеката донеће Комисија за избор пројеката;
 • Одлука о избору пројеката биће донета у року који не може бити дужи од 10 дана од истека рока за подношење пријава.

X ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

 • Додатне информације заинтересовани могу добити у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, Петра Ћеловића бб – шарена сала, на телефон 592-421 или e-mail: ekologija@uzice.rs