Туристичка организација Ужице
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Туристичка организација Ужице

Контакт подаци:

Адреса:
Трг Партизана 10
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 514 761
факс: +381 (0) 31 513 485
е-mail: tours@open.telekom.rs
сајт: www.turizamuzica.org.rs

Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

Туристичка организација Ужица обавља послове:

 • промоције и развоја туризма јединице локалне самоуправе
 • координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму
 • доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а
 • обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд
 • прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма
 • организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација
 • организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.)
 • управљача туристичког простора
 • посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству
 • подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора
 • израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма
 • припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација
 • друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом
Прочитајте све
Тренутно нема форми