ЈП Велики парк
Насловна / Lokalna samouprava / Javne ustanove / ЈП Велики парк

Основни подаци:

Адреса:
Велики Парк бб
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 3518 152
факс: +381 (0) 31 517 906
e-mail: jp@velikipark.rs
сајт: www.velikipark.rs
Матични број: 20897538
ПИБ:107922153

ЈП Велики парк

Органи управљања

Надзорни одбор

Планови и извештаји

Програм пословања ЈП Велики парк за 2023. годину
Посебан програм пословања ЈП Велики парк за 2023. годину
Програм пословања ЈП Велики парк за 2022. годину
Прва измена Програма пословања ЈП Велики парк за 2022. годину
Друга измена Програма пословања ЈП Велики парк за 2022. годину
Трећа измена Програма пословања ЈП Велики парк за 2022. годину
Посебан програм пословања ЈП Велики парк за 2022. годину
Прва измена Посебног програма пословања ЈП Велики парк за 2022. годину
Друга измена Посебног програма пословања ЈП Велики парк за 2022. годину
Трећа измена Посебног програма пословања ЈП Велики парк за 2022. годину
Програм пословања ЈП Велики парк за 2021. годину
Прва измена Посебног програма пословања ЈП Велики парк за 2021. годину
Прва измена и допуна пословања Посебног програма пословања ЈП Велики парк за 2021. годину
Извештај о пословању ЈП Велики парк за 2021. годину
Извештај о пословању ЈП Велики парк за 2020. годину

Документа

Оснивачки акт ЈП Велики парк
Статут ЈП Велики парк
Правилник о организацији и систематизацији радних места у ЈП Велики парк