Историјски архив
Насловна / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Историјски архив

Основни подаци:

Адреса:
Жичка 17
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 513 484
факс: +381 (0) 31 513 498
е-mail: arhivue@ptt.rs
сајт: www.arhivue.org.rs
Матични број: 07156812
ПИБ: 101502263