Јавна седница Комисије за јавни увид у нацрт ППППН парка природе "Шарган-Мокра Гора" и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН парка природе "Шарган-Мокра Гора"
29/05/2020

Јавна седница Комисије за јавни увид у нацрт ППППН парка природе “Шарган-Мокра Гора” и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН парка природе “Шарган-Мокра Гора”

Обавештење о јавној седници Комисије за јавни увид у нацрт Простроног плана подручја посебне намене парка природе “Шарган-Мокра Гора” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене парка природе “Шарган-Мокра Гора” на животну средину можете погледати ОВДЕ.