Јавна набавка - Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти
20/07/2018

Јавна набавка – Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти

Назив набавке: Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти

Реф. бр.: 2017/387-271/TД10

Please be informed that a Corrigendum to the Call for Tender 2017/377-271/TD was published on 30th July 2018

Corrigendum no. 1 to the contract notice 30.07.2018. / Izmena obaveštenja o raspisivanju nabavke

Corrigendum no. 1 to the tender dossier 30.07.2018. / Izmena tenderske dokumentacije

Contract notice is available here WORKS CONTRACT NOTICE 2017/387-271/TD10

Tender dossier is available here TENDER DOSSIER 2017/387-271/TD10

Град Ужице објављује позив за достављање понуда за набавку радова – Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти, Република Србија, који ће се реализовати за потребе имплементације пројекта “Систем одбране од поплава у прекограничном подручју Србија-Босна и Херцеговина”, реф. бр: 2017/387-271, уз финансијску подршку Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, у оквиру компоненте 2 Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) и позива EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi, алокације за 2012. и 2013. годину.

Оглас о расписивању локалног отвореног поступка набавке објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”. Комплетна тендерска документација се може преузети са званичних интернет страница Града Ужица и Општине Бајина Башта, путем следећих линкова: https://uzice.rs/clanci/objave/ i http://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Рок за достављање понуда је 24.09.2018. године у 14:00 часова. Евентуалне додатне информације, појашњења или питања ће бити објављени на интернет страницама Града Ужица: https://uzice.rs/clanci/objave/ и Општине Бајина Башта: http://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Обавештење/информације о јавној набавци можете преузети путем следећег линка

CONTRACT NOTICE 2017/387-271/TД10

Комплетну тендерску документацију можете преузети путем следећег линка ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2017/387-271/TД10

Contract title: Works on the regulation and recovering of the river bed on the river Kamišina in Mokra Gora (Užice) and river Rača, Bajina Bašta

Publication reference: 2017/387-271/TD10

City of Užice intends to award a work contract for Works on the regulation and recovering of the river bed on the river Kamišina in Mokra Gora (Užice) and river Rača, Bajina Bašta in Municipalities of Užice and Bajina Bašta, Republic of Serbia, that shall be implemented within the project Flood Defence System in Cross-border area Serbia-Bosnia and Herzegovina, with ref. no: 2017/387-271, with financial assistance from the Cross-Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and 2013, EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi.

The advertisement for local publication is published in the Official Gazette of the Republic of Serbia and tender dossier is available on the websites of the City of Uzice and Municipality of Bajina Basta, at: https://uzice.rs/clanci/objave/ and http://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

The deadline for submission of tender is 24.09.2018 at 14.00 hrs. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the websites of the City of Uzice and the Municipality of Bajina Basta: https://uzice.rs/clanci/objave/ and http://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Записник са посете локацијама градилишта можета преузети ОВДЕ

Minutes of the site visit is available HERE

Obaveštenje o dodeli Ugovora/Work Contract Award Notice LOT 1

Obaveštenje o dodeli Ugovora/Work Contract Award Notice LOT 2