Јавна набавка - Изградња реплике неолитског насеља у селу Стапари, Ужице
20/06/2019

Јавна набавка – Изградња реплике неолитског насеља у селу Стапари, Ужице

Назив набавке: Извођење грађевинских радова на изградњи реплике неолитског насеља у селу Стапари, Ужице

Реф. бр.: 48-00-00046/2016-28-1/TD05

Contract notice is available here WORKS CONTRACT NOTICE 

Tender dossier is available here TENDER DOSSIER

Град Ужице објављује позив за достављање понуда за набавку радова – Извођење грађевинских радова на изградњи реплике неолитског насеља у селу Стапари, Ужице, Република Србија, који ће се реализовати за потребе имплементације пројекта “NeoLIFE”, реф. бр: 48-00-00046/2016-28-1/TD05, уз финансијску подршку Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, у оквиру компоненте 2 Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), алокације за 2014., 2015. и 2016. годину, EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi.

Оглас о расписивању поступка набавке објављен је на сајту Града Ужица. Комплетна тендерска документација се може преузети са званичне интернет странице Града Ужица путем следећег линка: http://uzice.rs/clanci/objave/

Рок за достављање понуда је 22.07.2019. године у 14:00 часова. Евентуалне додатне информације, појашњења или питања ће бити објављени на интернет страници Града Ужица: http://uzice.rs/clanci/objave/

Обавештење/информације о јавној набавци можете преузети путем следећег линка

CONTRACT NOTICE 

Комплетну тендерску документацију можете преузети путем следећег линка ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Contract title: Execution of the construction works on Instalment of NeoArch Park in Uzice City of Uzice, Zlatibor Regon, Serbia

Publication reference:  48-00-00046/2016-28-1/TD05

City of Užice intends to award a work contract for Execution of the construction works on Instalment of NeoArch Park in Uzice City of Uzice, Zlatibor Regon, Serbia, that shall be implemented within the project Execution of the construction works on Instalment of NeoArch Park in Uzice City of Uzice, Zlatibor Regon, Serbia, with ref. no: 48-00-00046/2016-28-1/TD05, with financial assistance from the Cross-Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2014, 2015 and 2016, EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi.

The advertisement for local publication is published on the website of The City of Uzice and tender dossier is available on the link: http://uzice.rs/clanci/objave/

The deadline for submission of tender is 22.07.2019 at 14.00 hrs. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the websites of the City of Uzice> http://uzice.rs/clanci/objave/