Градски културни центар расписao конкурс за суфинансирање музичких фестивала
12/02/2021

Градски културни центар расписao конкурс за суфинансирање музичких фестивала

Градски културни центар расписаo je данас конкурс за суфинансирање музичких фестивала који су значајни за очување културног идентитета и развоја културног живота града Ужица. Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у области културе и друга правна лица и субјекти у култури која су поднела извештај о реализацији програма и оправдала утрошак средстава која су додељена на прошлогодишњем конкурсу, под условом да им је регистровано седиште на територији града Ужица и да им деловање није политичке природе.

Средства за реализацију музичких фестивала планирана у буџету града Ужица су 2 милиона динара. Конкурс траје до 26. фебруара, разматрање приспелих пријава вршиће посебна комисија коју чине члан Градског већа за друштвене делатности, члан Градског већа задужен за туризам као и једно лице из реда запослних у Градском културном центру.

Основни критеријуми за оцену пријава су квалитет и значај одржавања музичког фестивала, континуитет одржавања, обезбеђење услова за доступност културне манифестације грађанима и омогућавање њеног масовног коришћења, реалан финансијски план и обезбеђено сопствено учешће, односно суфинансирање пројекта из других извора, одрживост пројекта, афирмација културе и културних вредности града у земљи и иностранству, капацитет подносиоца пројекта (остварени резултати из претходних година, кадровска и материјална опремљеност и сл.).

Образац за пријаву на Конкурс може се преузети на интернет презентацији града Ужица (www.uzice.rs) и Градског културног центра (www.gkc.rs) или лично у просторијама Установе, Трг Светог Саве 11.