Објаве

јун
21
Пон

Обавештење о бесплатној правној помоћи избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима по основу споразума о реадмисији

Дана 22. јуна 2021. године у 1
јун
18
Пет

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) - Путна инфраструктура у МЗ Гостиница

    ГРАДСКА УПРАВА З
јун
17
Чет

Jавнa презентацијa УП За изградњу пословног објекта на кат. парцели број 5652 КО Севојно, у Севојну, ул. Браће Николић, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е – ГР
јун
16
Сре

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) - Путна инфраструктура у МЗ Биоска

    ГРАДСКА УПРАВА З
јун
16
Сре

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Ларго"доо за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, И