Грађевинске дозволе
05/04/2023

Грађевинске дозволе

Грађевинска дозвола  к.п.бр.1227 КО Мокра Гора

Грађевинска дозвола  к.п.бр580 КО Љубање

Грађевинска дозвола  к.п.бр 5785 КО Љубање

Грађевинска дозвола  к.п.бр 11451 КО Кремна

Грађевинска дозвола  к.п.бр17885  КО Гостиница

Грађевинска дозвола  Телеком

Грађевинска дозвола к.п.бр. 3488 КО Злакуса

Грађевинска дозвола 6121 КО Ужице

Грађевинска дозвола 12645 КО Ужице

Грађевинска дозвола 11306/4 КО Ужице

Грађевинска дозвола к.п.бр. 605/1 КО Ужице

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 5650/7 КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 358 КО Мокра Гора

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 4539 КО Севојно

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 11300/2 кО Ужице

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 5654 КО Севојно

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 8802/3 КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 167/20 КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 526/3 КО Поточање

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 11451 КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 836/2 и 836/5 обе КО Збојштица

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 9/5 и 9/6 обе КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 5654 КО Севојно

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 234 КО Врутци

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 4430/1 КО Севојно

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 1568/2 КО Никојевићи

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 5034 КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 546/3  КО Ужице

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 5573/3 КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 167/23 КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 353 КО Кремна

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 9046/1 КО Ужице

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 358 КО Мокра Гора

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 1207/1 КО Дријетањ

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 3333/1 КО Севојно

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 724/1 КО Ужице

Грађевинска дозвола за гасну мрежу на к.п.бр. 8496/5, 12055/1, 12099/1, 8569, 12086…

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 3187/2 КО Ужице

Грађевинска дозвола за јавну канализациону мрежу на к.п.бр. 1502 и 1454/1 обе КО Дријетањ

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 580 КО Љубање

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 3820/21 КО Ужице

Грађевинска дозвола за к.п.бр. 1227 КО Мокра Гора