Град Ужице и ове године стипендира најбоље ученике и студенте
23/10/2019

Град Ужице и ове године стипендира најбоље ученике и студенте

Град Ужице почетком сваке школске године расписује конкурс за доделу градских стипендија. У протекле три године је на овај начин, из градског буџета, стипендирано је 640 ученика и студената.

У току је конкурс за школску 2019/2020. годину, а право да конкуришу имају ученици средњих школа и студенти студија првог и другог степена. Општи услови конкурса подразумевају да се ученици или студенти школују на терет буџета Републике у образовним установама чији је оснивач Република Србија и да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса.

Пријаве на конкурс, са траженим доказима о испуњењу услова, подносе се Комисији за стипендирање талентованих ученика и студената преко писарнице Градске управе или преко поште закључно са 08. новембром 2019. године.

Студент стипендиста има обавезу да у року од месец дана по завршетку студија о томе обавести Град Ужице, као даваоца стипендије, у писаној форми, а Град Ужице да у року од два месеца од дана примљеног обавештења о завршетку студија, стипендисти обезбеди посао у струци.

Уколико се студент стипендиста не јави по завршетку студија или одбије понуђени посао, у обавези је да Граду Ужицу врати цео износ примљене стипендије, а уколико Град Ужице у предвиђеном року стипендисти не обезбеди посао у струци, стипендиста се ослобађа обавезе враћања средстава исплаћених на име стипендије.

Јавни конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2019/2020. годину можете погледати ОВДЕ.