Допуна дневног реда и материјала за 41. седницу Скупштине града Ужица
22/05/2020

Допуна дневног реда и материјала за 41. седницу Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06-25/20-1

Датум: 22.05.2020.године

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

ЗА 41. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Допуна дневног реда и допуну материјала за 41. седницу Скупштине града, која ће се одржати у среду  27. маја 2020.године са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА И МАТЕРИЈАЛА

Опис

Преузимање

Да се као 4. тачка дневног реда разматра - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ-ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ I ФАЗА
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Допуна материјала за 41.седницу Скупштине града - ИНФОРМАЦИЈА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градски штаб за ванредне ситуације.