До краја године завршетак Студентског дома у Крчагову
17/01/2018

До краја године завршетак Студентског дома у Крчагову

Студентски дом у Крчагову ће ускоро бити комплетно опремљен намештајем и кухињском опремом.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је тендер за набавку намештаја и кухињске опреме за студентске спаваонице у оквиру пројекта Едукација за социјалну инклузију.

Набавка ће се финансирати из зајма Развојне банке Савета Европе (ЦЕБ), а предвиђено је опремање ђачких и студентских домова у Ужицу, Палићу, Чачку, Трстенику, Крагујевацу и Свилајнацу. Рок за достављање понуда је 13. март.

Набавка робе обухвата испоруку, монтажу, испитивање и пуштање у погон опреме према техничким спецификацијама, укључујући све неопходне мање грађевинске радове, како би се завршила монтажа, испитивање и пуштање у рад испоручене опреме.

Јавне набавке ће бити спроведене кроз отворене процедуре међународних надметања наведене у Смерницама ЦЕБ-а и биће отворене за понуђаче из свих земаља.

Тренутно је у току је технички пријем објекта у Крчагову и прикупљање све потребне документација за добијање употребне дозволе, а имплементација овог уговора очекује се у току другог тромесечја 2018. године.