Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду УЖИЦЕ-ГРАД
12/08/2019

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду УЖИЦЕ-ГРАД

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17 и  95/18-др.закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр. 16/2017 , 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1.Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. лист града УЖИЦЕ-ГРАД» « број 22/19), Градоначелник УЖИЦЕ-ГРАД је дана __________ године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ УЖИЦЕ-ГРАД
и расписује
ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ УЖИЦЕ-ГРАД

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Ужице - у првом кругу
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Ужице - у другом кругу