Члан Градског већа задужен за буџет и финансије
03/09/2020

Члан Градског већа задужен за буџет и финансије

Миодраг Петковић, дипломирани економиста, рођен 1975. године у Ужицу. Међународне мастер студије из области државне управе завршио на Факултету организационих наука у Београду и Факултету за државну управу у Љубљани.

Запослен је на Педагошком факултету у Ужицу, као економиста, од 1998. године, на пословима финансијске оперативе, финансијског планирања, извештавања и анализе, буџетског рачуноводства, финансијског извештавања и анализе на научним пројектима Факултета. У периоду 1998-2005. година, у Агенцији за пословне услуге „Олимпија” Ужице, био ангажован у области економског саветовања, инвестиционих програма, бизнис планова, студија оправданости, процене капитала, планирања и анализе пословања. У периоду 2012-2016. година, био одборник у Скупштини града Ужица,од јануара 2016. до августа 2017. године, био члан Градског већа задужен за област туризма, а од септембра 2017. године обављао функцију члана Градског већа задуженог за област буџета и финансија. Ожењен, отац троје деце.