Чишћење дивљих депонија на територији Града Ужица
17/09/2018

Чишћење дивљих депонија на територији Града Ужица

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

 

Поводом обележавања Светског дана чишћења а у складу са Програмом заштите и унапређења животне средине за 2018.годину, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој организовало је чишћење дивљих депонија у улици Алексе Шантића и засеоку Сињевац. Са локација је уклоњено око 70  m³ отпада који је одвежен на регионалну депонију “Дубоко”, a на локацији у улици Алексе Шантића  је постављен кош од 5 m³ како би се спречило стварање нове дивље депоније.

Молимо грађане да одлажу свој отпад на места која су за то предвиђена (кошеви, контејнери и слично). Комунална полиција ће убудуће више контролисати локације на којима се формирају дивље депоније и кажњавати несавесне грађане.