Чишћење дивљих депонија
31/07/2019

Чишћење дивљих депонија

У складу са Програмом заштите  и унапређења животне средине за 2019.годину, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој је у сарадњи са ЈП „Србија шуме“  ШГ Ужице организовало чишћење дивље депоније у Jeловој Гори (засеок Горња Гостиница). Са локације је ручно уклоњено око 30 m³ отпада који је одвежен на Регионалну депонију „Дубоко“, a на локацији  се планира постављање кошa за отпад од 5 m³ како би се спречило стварање нових дивљих депонија.

Фотографије локације пре и после чишћења можете погледати испод.

Депонија пре чишћења

 

Депонија пре чишћења

 

После чишћења

 

После чишћења