Без кашњења у реализацији највеће инвестиције у граду у последњих неколико деценија
06/09/2018

Без кашњења у реализацији највеће инвестиције у граду у последњих неколико деценија

На фабрици воде „Петар Антонијевић“ на Церовића брду увелико траје друга фаза радова на реконструкцији и доградњи постројења. За ову фазу радова, која кошта 309,8 милиона динара, око 20 милиона динара обезбедио је Град Ужице из свог буџета, a 290 милиона финансира Влада Републике Србије преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Рок за завршетак радова 03. децембар 2018. године биће испоштован

Жељко Бабић надзор над грађевинским радовима друге фазе реконструкције и доградње фабрике воде истакао је да се данас ради бетонирање једног сегмента од 45 м3, као и бетонирање расподелних канала, преградних зидова и да за сада све иде по плану.

Жељко Бабић надзор над грађевинским радовима друге фазе реконструкције и доградње на Церовића брду

“Урађено је око 60% грађевинских радова који се односе на комплетну санацију старог објекта, санацију резервоара, пешчаних филтера”, рекао је Бабић и додао да су радови мало каснили због временских услова и проблема око ископа, обзиром да се јавила потреба за заштитом старих одводних канала који су били у лошем стању и који су морали да се мењају, али да су технологијом извођења радови убрзани и да ће рок за завршетак бити испоштован.

Надзор за технолшки део пројекта Миладин Пећинар

Надзор за технолшки део пројекта Миладин Пећинар је рекао: “У другој фази реконструкције фабрике воде на Церовића брдо постављају се филтери са активним угљем, најновија технологија, једна од новијих у свету која се користи за пречишћавање отпадних вода. Рачуна се да ће после третмана вода бити потпуно одговарајућег квалитета и да ће моћи да се користи вода са акумулације Врутци. Ова технологија је примењена и на постројењу у Новом саду, Макишу, Крушевцу и на Копаонику и доста ефикасно ради.”

Зоран Радибратовић технички директор МПП Јединство

Зоран Радибратовић технички директор МПП Јединство је навео да радови у другој фази иду у знатно бољем интезитету него што је то био случај у првој фази. “Имали смо на почетку малих проблема око осигурања постојећих објеката при формирању ископне јаме за објекат ГАУ филтера, али смо успели да одржимо динамику радова како би испоштовали рокове за завршетак.”

“У овој фази је предвиђена реконструкција свих објеката са опремом која се налази унутра, а који су преостали из прве фазе радова, у делу старог таложника и филтерског постројења. Предмет извођења су и електро радови који ће објединити комплетан систем и прве и друге фазе и старог система у систем централног управљања и надзора над комплетним инсталацијама од акумулације Врутци до изласка чисте воде ка потрошачима”, рекао је Радибратовић.

Фирма МПП Јединство ће по речима Радибратовића, радити и реконструкцију водозахвата на акумулацији Врутци, односно вршиће замену комплетне затварачнице и реконструкцију усисног дела једног од три водозахвата који је ван функције. “Биће комплетно замењене и електроинсталације и аутоматика која ће бити повезана са системом на постројењу на Церовића брду”, рекао је Радибратовић и додао да је рок за завршетак ових радова такође 03. децембар.