80. седница Градског већа: Веће сагласно са оснивањем Регионалног центра за водне услуге
18/11/2021

80. седница Градског већа: Веће сагласно са оснивањем Регионалног центра за водне услуге

Ужице, 17. новембар: На 80. седници Градског већа утврђен је предлог одлуке којом се оснива јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге “Скрапеж” Пожега. Оснивачи овог предузећа, које ће реализовати пројекат изградње и управљања регионалним системом за сакупљање и пречишћавање отпадних вода, су општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега и град Ужице. Истовремено, дата је сагласност на нацрт Статута овог будућег предузећа.

Сагласност Већа дата је и на предлоге измена и допуна програма пословања установе Дечије одмаралиште “Златибор”, “Стан” и “Велики парк”, информацију о стању безбедности на путевима у Ужицу у првих шест месеци 2021. године, као и информацију о усклађености планираних реализованих активности градских јавних и јавно комуналних предузећа у првих девет месеци ове године. Према подацима из информације о пословању, од свих ужичких предузећа, у овом периоду са губитком пословали су само “Дубоко” и “Велики парк”.

Чланови Већа одлучили су да три породице које су имале штете од пожара добију једнократне новчане помоћи ради ублажавања последица од пожара који су их задесили. Такође, одлучено је да град финансијски помогне штампање књиге “Ужице с вранама” академика Љубомира Симовића.