77. седница Градског већа: Буџет у прошлој години имао суфицит од 229 милиона динара
24/05/2018

77. седница Градског већа: Буџет у прошлој години имао суфицит од 229 милиона динара

Ужице, 24. мај: Чланови Градског већа утврдили су предлог одлуке о завршном рачуну градског буџета за прошлу годину. Заједно са пренетим средствима, буџет је у 2017. години приходовао 2,9 милијарди динара тако да је остварен суфицит од 229 милиона динара јер су, уз корекцију, укупни расходи износили 2,6 милијарди динара. Подаци и резултати из завршног рачуна показују да је буџет за прошлу годину реално планиран, да се домаћински управљало расходима и приходима, те да је, поред текуће ликвидности, остварен и значајан суфицит буџета.

Веће је прихватило извештаје о раду у прошлој години Туристичке организације Ужице, Туристичке организације регија Западна Србија и Установе дечије одмаралиште “Златибор”.

Ана Урошевић, дипл. економиста предложена је за директора Центра за социјални рад Ужице, а сагласности су дате на Статут Предшколске установе “Ужице” и на утврђивање висине и коришћење средстава за одржавање заједничких делова зграда.

Чланови Већа усвојили су решења о ценовнику услуга за градску управу а односе се на одржавање зелених површина и јавне хигијене, као и трошковник транспорта угинулих животиња за која средства обезбеђује град.

Одлучено је да се са 300.000 динара помогне обнова Храма успења Пресвете Богородице у Дрежнику, а са милион динара извођење радова на Храму покрова Пресвете Богородице у Крчагову.