Konačna lista izabranih privrednih subjekata koji mogu učestvovati u sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica
27/06/2022

Konačna lista izabranih privrednih subjekata koji mogu učestvovati u sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica

Na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica doneta je

Konačna lista izabranih privrednih subjekata