Коначна листа изабраних привредних субјеката који могу учествовати у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица
27/06/2022

Коначна листа изабраних привредних субјеката који могу учествовати у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица

На основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ужица донета је

Коначна листа изабраних привредних субјеката