6. седница Скупштине града Ужица: Усвојен буџет за 2021. годину
18/12/2020

6. седница Скупштине града Ужица: Усвојен буџет за 2021. годину

Ужице, 17. децембар: Ужички буџет у 2021. години износиће 3,3 милијарде динара. Приходи, примања буџета и вишак прихода износе 3.015.000.000 динара док су приходи из осталих извора 304.189.730 динара. Највише прихода у наредној години очекује се од пореза на зараде, 1,8 милијарди i 296 милиона од пореза на имовину. Говорећи о буџету, градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић оценила је да је ужички буџет, иако је израђен у тешким околностима с обзиром на проблеме и негативне ефекте изазваних незапамћеном пандемијом, реалан и одговоран:

“Буџет је урађен пажљиво, тако да ћемо успешно одговорити на све потребе и буџетска давања која се уобичајено финансирају из буџета. Покривене су све области и сегменти функционисања града, са мером и у складу са реалним могућностима, али и створене финансијске могућности да се одговори на нове изазове које се налазе пред нама у наредној години.”

Градоначелница је нагласила да је сарадња са републичком Владом и министарствима успостављена на најбољи могући начин што је већ резултирало са два значајна новчана трансфера и то од 80 милиона из министарства финансија и 97 из министарства заштите животне средине.

Заједно са ужичким буџетом, одређени су приходи који иду Градској општини Севојно, усвојени износи локалних комуналних такси, декларација о улози управљања људским ресурсима у граду Ужицу, поступак доделе и контроле коришћења средстава намењених финансирању програма од јавног интереса која реализују удружења.

Прихваћени су годишњи кадровски план градских управа и служби и одлука која регулише поступак пријављивања и управљања приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката.

Пред одборницима била је и информација “Ужице гаса” о дешавањима, предузетим мерама и активностима, а у вези са експлозијом која се десила у Крчагову 5. децембра.