51. седница Градског већа
04/09/2017

51. седница Градског већа

Ужице, 4. септембар: На данашњем заседању, чланови Градског већа утврдили су предлоге решења о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора Дома здравља. Досадашњи вд директора, др Славка Митричевић разрешена је дужности и на њено место предложена др Данијела Маринковић.

Извршена је исправка техничке грешке у Одлуци о максималном броју запослених на недоређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица, тако да сада укупни број износи 1250 уместо 1249 колико је стајало.

Са четири нове локације, два киоска, летњом баштом у Севојну и локацијом за апарат за продају чипса и шећерне вуне, допуњен је Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене града Ужица.