47. седница Градског већа: Предраг Милутиновић постављен за в.д. начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
06/05/2021

47. седница Градског већа: Предраг Милутиновић постављен за в.д. начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Ужице, 6. мај: Чланови Градског већа поставили су Предрага Милутиновића, дипл. правника, за в.д. начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. После разрешења досадашњег начелника Зорана Деспића, Градско веће је одлучило да Предраг Милутиновић, који је радио у Градској управи као шеф за управљање имовином града, буде в.д. начелника ове градске управе на период до три месеца.

На овој седници, сагласност је дата ЈП “Велики парк” на њихов нови правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова. Нови правилник “Великог парка” условљен је прерасподелом радних места и организацијом због отварања Спортске хале у Крчагову и њеног одржавања.