46. седница Градског већа
13/07/2017

46. седница Градског већа

Ужице, 13. јул: Чланови Градског већа одлучили су да се отуђе четири јавне парцеле. За три парцеле у Севојну и једну у Ужицу, град ће приходовати 175.000 евра. Истовремено, именовани су чланови Комисије која ће спроводити поступак отуђења три гаражна места из јавне својине.

Усвојене су измене и допуне Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера и овде се ради о три локације које се налазе на површинама јавне намене.

Промењен је и Програм постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада у делу који се односи на локације девет контејнера у граду.