44. седница Градског већа
21/06/2017

44. седница Градског већа

Ужице, 21. јун: На овој седници Већа, утврђени су предлози одлука које се односе на измене и допуне Статута града Ужица, на поступак израде и доставе материјала за Градско веће и Скупштину града, на кућни ред у стамбеним и стамбено-пословним зградама и на измене и допуне одлуке о ауто-такси превозу.

Чланови Већа дали су своју сагласност на извештаје о раду Туристичке организације Ужице и Дечијег одмаралишта Златибор и на статуте ТО Ужице и Народног позоришта.

Прихваћен је захев Градског правобраниоца за продужење радног односа и мандата, захтев за пружање новчане помоћи у лечењу Марија Јуришића и Црквеној општини Бајина Башта, као и једнократне помоћи лицима ради ублажавања штете која је настала на њиховим домаћинствима због елементарних непогода и других несрећа.