44. седница Градског већа: У овој години за суфинансирање мера енергетске ефикасности опредељено 54 милиона динара
19/04/2021

44. седница Градског већа: У овој години за суфинансирање мера енергетске ефикасности опредељено 54 милиона динара

Ужице, 19. април: Градско веће усвојило је Правилник о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама за ову годину. За суфинансирање ових мера град је определио буџет од 54 милиона динара који ће бити распоређени на пет области. Са 12 милиона динара финансираће се набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова на породичним кућама, шест милиона је предвиђено за столарију са одговарајућим термичким својствима на породичним кућама,  два милиона за набавку котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне куће, затим за котлове на гас за породичне куће 24 милиона и 10 милиона динара за котлове на гас за станове у стамбеним зградама.

Прихваћен је предлог одлуке о приступању изради Плана развоја града Ужица за период 2021-2028. година, као и предлог Локалног акционог плана запошљавања за ову годину.

После спроведеног конкурса, Милена Вићевић, професор разредне наставе, предложена је за директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.

Чланови Већа дали су своју сагласност Туристичкој организацији регије Западне Србије на њихов извештај о раду у прошлој години и утврдили предлоге о изменама и допунама одлуке о начину и постуку именовања директора јавних предузећа, као и решење о образовању комисије.

У делу урбанизма прихваћени су предлози одлука о доношењу измена и допуна плана генералне регулације “Ужице-Централни део” I фаза и о приступању изменама и допунама плана “Бела Земља”.