39. седница Скупштине града Ужица
27/01/2020

39. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I Број: 06 – 5 / 20
Датум: 27.01.2020.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017)

САЗИВАМ

39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 04. фебруара 2020. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем:

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ (РЕБАЛАНС I)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предалагач: Градско веће.)
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА УЖИЦА
. Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предалагач: Градско веће.
4. ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2023. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предалагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предалагач: Градско веће.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предалагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предалагач: Градско веће.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предалагач: Градско веће.
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предалагач: Градско веће.
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар Ужице. Предалагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице. Предалагач: Градско веће.
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању. Предалагач: Градско веће.
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предалагач: Градско веће.
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација регије Западна Србија. Предалагач: Градско веће.
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градски центар за услуге социјалне заштите. Предалагач: Градско веће.
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
17. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ „УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА“
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗГРАДЊЕ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ТЕРИОТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предалагач: Градско веће.
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предалагач: Градско веће.
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8389 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предалагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3204 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предалагач: Градско веће.
23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4720 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предалагач: Градско веће.
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предалагач: Градско веће.
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предалагач: Градско веће.
27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предалагач: Градско веће.
28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: Савет за здравље. Предалагач: Градско веће.
31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: Зелени савет. Предалагач: Градско веће.
32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Градско веће.
34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Одборничке групе и Градско веће.
35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предалагач: Одборничке групе и Градско веће.
Информација о исходу јавног конкурса и избору најповољнијег понуђача у поступку отуђења непокретности на локацији ''Касарна IV Пук'' Крчагово.
Oдговори на одборничка питања
Записник са 36. седнице Скупштине града Ужице