29. седница Скупштине града Ужица
18/12/2018

29. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I број 06-62/18
Датум: 18.12. 2018. године
Ужице

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17)

САЗИВАМ

29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 26. децембра 2018. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

Записник са 27. седнице
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈKП „ДУБОКО“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „СТАН“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ ЗА 2019. ГОДИНУ И - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' ЗА 2019. ГОДИНУ И - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРОБЉЕ ДОВАРЈЕ“ У УЖИЦУ
Стручна обрада Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ БРОЈ I 463-121/11 OД 01.11. 2011. ГОДИНЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАСАРНЕ “ IV ПУК” НА ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА УЖИЦА ВОДОВОДА ''РИБАШЕВИНА'' У РИБАШЕВИНИ
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће