23. седница Скупштине града Ужица
21/12/2022

23. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06-87/22

Датум: 21. децембар 2022.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

  1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

 

Седница ће се одржати 29. децембра 2022. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

 

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ РАЧУНУ ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2023.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''СКРАПЕЖ ВОДЕ'' ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Скрапеж воде'' Пожега. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2023.ГОДИНУ
Стручна обрада: Установа Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА 2022 -2025.ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2233 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7637 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5263 КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5413 КО УЖИЦЕ, БЕЗ НАКНАДЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7735/2 И 7732/1 ОБЕ КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ ДЕЛОВА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7735/1 КО УЖИЦЕ, УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ У НОВЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ИНФОРМАЦИЈА О ГЕОТЕХНИЧКИМ ТЕРЕНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И ЛАБАРАТОРИЈСКИМ ИСПИТИВАЊИМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА УЗРОКА ОШТЕЋЕЊА РЕКОНСТРУИСАНОГ ДЕЧИЈЕГ БАЗЕНА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Грађевински факултет Београд. Предлагач: Градско веће
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА