20. седница Скупштине
18/12/2017

20. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-73/17
Датум: 18.12.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17), САЗИВАМ

20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 27. децембра (среда) 2017. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП «УЖИЦЕ РАЗВОЈ»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП «БИОКТОШ»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП «ВОДОВОД»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП «ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП «НИСКОГРАДЊА»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП «СТАН»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП «АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ»ЗА 2018. ГОДИНУ -ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП «АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП «ВЕЛИКИ ПАРК»ЗА 2018. ГОДИНУ -ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП «ВЕЛИКИ ПАРК»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСTИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП «ДУБОКО»ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ-ДУБЦИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «СЕВОЈНО» ЗА ДЕО ЛОКАЦИЈЕ «БОЈОВИЋА ВОДЕНИЦА» У СЕВОЈНУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће.
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ СТРАХИЊИЋА БАНА У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће.
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе.
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе.
Информација о исходу поновљеног јавног конкурса у поступку отуђења гаражних места у Севојну
Доставља се одборницима ради упознавања.