20. седница Градског већа: Утврђен предлог градског буџета за 2021. годину
07/12/2020

20. седница Градског већа: Утврђен предлог градског буџета за 2021. годину

Ужице, 7. децембар: Чланови Градског већа утврдили су предлог буџета за наредну годину где су приходи и примања у износу од 3.264.446.351 динара, а расходи и издаци  3.174.189.730 динара. Средства буџетског суфицита од 90,3 милиона динара користиће се за финансирање започетих инвестиција из претходне године. Ужички буџет је урађен на реалним пројекцијама, и обезбеђује како функционисање градског живота, тако и улагања у нове инвестиције. Заједно са предлогом буџета, утврђени су и приходи који ће припасти Градској општини Севојно у 2021. години, као и кадровски план градских управа и служби.

Усвојени су нацрти одлука о изменама и допунама локалних комуналних такси, о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката, о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Утврђени су текст Декларације о улози управљања људским ресурсима у Ужицу и састав Комисије за решавање по притужбама због повреде права незаконитим или неправилним поступањем комуналних полицајаца.