16. седница Скупштине града: Заменик градоначелника Немања Нешић поднео оставку
06/09/2017

16. седница Скупштине града: Заменик градоначелника Немања Нешић поднео оставку

Ужице, 6. септембар: На данашњем заседању, одборници ужичке Скупштине утврдили су престанак мандата заменику градоначелникa Немањи Нешићу због његове поднете оставке. Затим су одборници изабрали Мају Вермезовић, дипл. економисту – мастера за члана Градског већа. Маја Вермезовић преузеће у Градском већу област туризма, док ће се досадашњи члан Већа, Миодраг Петковић који је био задужен за туризам, преузети област финансија. У делу кадровских решења Ана Урошевић, дипл. економиста, именована је за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад, а др Данијела Маринковић за вршиоца дужности директора Дома здравља. Именован је и председник Управног одбора Центра за социјални рад и један члан Комисије за сарадњу са градовима.

Прихваћен је шестомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету и према подацима за период јануар – јун ове године, приходи су реализовани са 53%, док су расходи били 42,6% у односу на планиране. Извештај указује да је буџет у овој години био стабилан, да није било прекорачења позиција и да су редовно измириване обавезе. Тако је у овом периоду, за све кредите које је град има, исплаћено 91,3 милиона динара, као и све друге буџетске обавезе.

Сагласност Скупштине дата је на измене програма пословања “Биоктоша”, “Градске топлане Ужице”, “Дубоког” и “Стана”, као и на статут Градског културног центра. Усвојена је одлука о максималном броју запослених у јавном сектору у 2017. години према којој ће Ужице у својим управама, службама, предузећима и установама имати 1250 запослених радника.

У делу урбанизма донесене су одлуке о изради Плана детаљне регулације који обухвата локацију Хотела Турист на Градској плажи, о посебним условима за издавање информације о локацији и локацијских услова на простору Генералног урбанистичког плана до 2020. године и више одлука о отуђењу непокретности које су у функцији поступка озакоњења објеката.