159. седница Градског већа: Усвојен Извештај о стању животне средине у граду у 2019. години
14/05/2020

159. седница Градског већа: Усвојен Извештај о стању животне средине у граду у 2019. години

Градско веће је на данашњој седници донело решење o умањењу закупнине за локале у јавној својини Града Ужица за време ванредног стања оним привредним субјектима који су имали забрану обављања делатности. Такође, дата је и сагласност о невршењу наплате услуге изношења и депоновања смећа за месец април за све привредне субјекте који су имали забрану рада за време ванредног стања.

Чланови Градског већа прихватили су Извештај о стању животне средине у граду у 2019. години, као и измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ужица за 2020. годину који предвиђа увећање средстава за енергетску ефикасност.

Усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ужица за 2020. годину.

Прихваћен је предлог Комисије, после спроведеног јавног конкурса за избор директора ЈКП „Нискоградња“ којим је предложена Снежана Милутиновић, дипломирани економиста, за директора овог предузећа, као и предлог Управног одбора, после спроведеног јавног конкурса за избор директора Градског центра за услуге Ужице, којим је предложена Драгица Милосављевић, дипломирани специјални педагог.

Утврђен је предлог решења о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора Центра за социјлни рад “Ужице” и једног члана Управног одбора Апотеке “Ужице”.

Донета је одлука о начину плаћања услуга Предшколске установе “Ужице” након укидања вандредног стања којом је предвиђено да услуге вртића плаћају родитељи деце која тренутно иду у вртић док сви остали родитељи неће вршити уплате све до тренутка када се буду створили услови за функционисање установе у пуном капацитету.