15. седница Градског већа: Усвојен програм зимског одржавања улица, тротоара, локалних путева и осталих јавних површина
02/11/2020

15. седница Градског већа: Усвојен програм зимског одржавања улица, тротоара, локалних путева и осталих јавних површина

Ужице, 2. новембар: Чланови Градског већа усвојили су, на данашњем заседању, Програм зимског одржавања улица, тротоара, као и локалних путева на подручју Ужица. Програмом је обухваћено преко 60 улица и преко 20 локалних путева распоређених у три групе приоритета. Код прве групе приоритета обавеза је да улице и путеви буду очишћени у року од 24 часа од престанка падавина, док је код друге и треће групе тај временски рок 48 сати.

Дефинисана је организација одржавања и спровођења чишћења, ангажована потребна механизација и припремљене потребне количине соли,  калцијум хлорида и ризле за посипање.

Код чишћења тротоара и других јавних површина, Програм обухвата две групе приоритета са преко 40 локација. Ове године, у Програму се налази и чишћење и посипање степеништа која су налазе око  школа.

Чишћење делова тротоара испред пословних објеката и стамбених простора, обавеза је власника тих простора који су дужни да се старају о њима.

Утврђени су предлози одлука о давању сагласности на измену годишњег програма пословања “Стана” и о расподели добити из претходних година коју је остварила “Нискоградња”.