14. седница Скупштине града Ужица
07/12/2021

14. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –85 /21
Датум: 7. децембар 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 16. децембра 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
- АМАНДМАН БРОЈ 1 НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022.ГОДИНУ, ЕКОНОМСКA КЛАСИФИКАЦИЈA 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ КОЈИ ЈЕ ПОДНЕО ОДБОРНИК АВРАМ ИЛИЋ СА ЗАКЉУЧКОМ ГРАДСКОГ ВЕЋА
- АМАНДМАН БРОЈ 2 НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022.ГОДИНУ, ЕКОНОМСКA КЛАСИФИКАЦИЈA 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ КОЈИ ЈЕ ПОДНЕО ОДБОРНИК МАРКО ЂОКИЋ СА ЗАКЉУЧКОМ ГРАДСКОГ ВЕЋА
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО У 2022.ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП „БИОКТОШ“ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСАГЛАШАВАЊУ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ЗЛАТИБОР“ ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП КАО ВИД СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗОРАНУ СТАМАТОВИЋУ ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе