115. седница Градског већа: Утврђене измене и допуне плана "Бела Земља"
17/04/2019

115. седница Градског већа: Утврђене измене и допуне плана “Бела Земља”

Ужице, 17. април: Чланови Градског већа усвојили су предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације “Бела Земља”. Повод за израду Плана је потреба проширења грађевинског подручја и планирање развоја индустрије и производње као претежне намене, како би се обезбедиле локације за привредни развој и омогућили просторни услови за отварање нових производних комплекса.

Обухваћен је део територије на Белој Земљи, у површини од око 30 ha и изменама и допунама Плана дефинисана је централна производна зона “Бела Земља”, која обухвата подручје западно од хотела “Златиборска ноћ”. Она је намењена за развој делатности, објеката, погона и комплекса, сагласно еколошком капацитету простора у границама ове подзоне, где ће будући инвеститори имати могућности изградње својих погона на парцелама чији максимална површина може бити 7,5 хектара.