113. седница Градског већа: За 54 ужичка капитална пројекта у наредне три године планирано преко 1,3 милијарде динара
10/04/2019

113. седница Градског већа: За 54 ужичка капитална пројекта у наредне три године планирано преко 1,3 милијарде динара

Ужице, 10. април: Чланови Градског већа усвојили су решење којим су одређени ужички капитални пројекти за 2019, 2020. и 2021. годину. Обухваћено је 54 пројеката и за њихову реализацију планирано је укупно преко 1,3 милијарде динара.

На овој седници прихваћен је извештај о раду Градског правобранилаштва у 2018. години, донесено решење о расподели средстава за посебне програме у области спорта и дата сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Народном музеју.

Утврђен је предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за тунел испод превоја “Кадињача”. Ради се о простору која се налази на државном путу Дуб-Дубци, површине 9,2 ha и где је предвиђен тунел дужине 1260 метара.